Print Friendly and PDF

POWRÓT

27 marca 2015

Każdy wynik ginekologicznego badania ultrasonograficznego powinien zawierać następujące dane:

 • imię, nazwisko, datę urodzenia lub PESEL pacjentki,
 • miejsce i datę badania, wykonujący badanie,
 • informację dotyczącą nazwy aparatu ultrasonograficznego oraz rodzaju i częstotliwości głowic, którymi badanie zostało wykonane,
 • rozpoznanie wstępne lekarza kierującego,
 • data ostatniej miesiączki (OM), dzień cyklu.

 

Trzon macicy:

 1. Wielkość: prawidłowa, nieprawidłowa
 2. Wymiary [w mm]: długość mierzona od ujścia wewnętrznego, szerokość mierzona na wysokości dna oraz grubość (wymiar AP w dnie).
 3. Położenie : w przodozgięciu, w tyłozgięciu, przesunięcie (prawo/lewe)
 4. Echogeniczność: jednorodna, niejednorodna
 5. Kształt :prawidlowy, nieprawidłowy, nieregularne obrysy, dno łukowate, podwójna macica, jednorożna, przegrody
 6. Nieprawidłowości trzonu macicy : mięśniaki, inne guzy: (lokalizacja, wymiary ( powyżej 10 mm ), echogeniczność, zarysy)

 

Poszerzenie diagnostyki - ośrodek referencyjny – badanie dopplerowskie i/lub 3D .

 

Endometrium:
    

 1. Grubość / szerokość [mm] - (wymiar w przekroju podłużnym obejmujący dwie warstwy - pomiar w najszerszym miejscu)
 2. Echogeniczność endometrium :jednorodna, niejednorodna, obecność echa środkowego, jama macicy, zarysy - regularne/nieregularne, ewentualna obecność IUD w jamie macicy - lokalizacja
 3. Nieprawidłowości endometrium: zarysy - nieregularne, zmiany ogniskowe (wymiary, echogeniczność, lokalizacja), obecność płynu w jamie macicy (echogeniczność, wymiar AP)

 

Szyjka macicy

Prawidłowa / nieprawidłowa (opis)

 

Ocena jajników

 1. Widoczność jajników – tak / nie
 2. Wymiary jajników ( 2 lub 3 prostopadłe wymiary i/lub objętość)
 3. Echogeniczność jajników prawidłowa, nieprawidłowa
 4. Pecherzyki wzrastające, dominujące.
 5. Nieprawidłowości jajników:
 • Guzy:jedno/obustronne, struktura guza (lity, torbielowaty, torbielowato-lity) - echogeniczność, wymiary guza, zarysy (ściana  zewnętrzna i wewnętrzna), torbiele jedno/wielokomorowe, obecność przegród (grubość > 3 mm.), wyrośli brodawkowatych (wymiar > 3 mm.), obecność płynu w jamie otrzewnowej (badanie TV +TA).
 • Inne zmiany patologiczne przydatków np: torbiele okołojajnikowe,wodniak jajowodu, ciąża ektopowa i inne - opis zmiany.
 • W przypadkach podejrzenia zmian o charakterze czynnościowych zalecane jest ponowne badanie kontrolne po miesiączce (po 4 do 6 tygodniach).

 

Badanie dopplerowskie i/ lub w prezentacji 3 i 4D narządów płciowych należy wykonać z określonych wskazań w ośrodku referencyjnym.

 

Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego 
dotyczące ultrasonografii w ginekologii

Gabinet Ginekologiczny

Jacek Marcinkowski

Gabinet Ginekologiczny

Jacek Marcinkowski

 

tel. +48 509 952 652

POWRÓT