Print Friendly and PDF

POWRÓT

25 stycznia 2021

20.01.2021

PTW.

Fundacja Bank Mleka Kobiecego, Centrum Nauki o Laktacji i Polskie Towarzystwo Wakcynologii opublikowali wspólne stanowisko w sprawie szczepienia przeciwko COVID-19 kobiet w okresie laktacji.

 

W stanowisku wskazano, że:

 

Okres karmienia piersią nie stanowi przeciwwskazania do podania szczepionki mRNA przeciwko COVID-19. Kobietom w okresie laktacji można proponować to szczepienie.

Nie ma wskazań do przerywania karmienia piersią przed lub po szczepieniu preparatem mRNA.

Decyzja o szczepieniu należy do kobiety karmiącej, po uwzględnieniu bilansu korzyści i ryzyka oraz stopnia narażenia na zakażenie SARS-CoV-2 (grupy objęte priorytetem to pracownice ochrony zdrowia i matki hospitalizowanych wcześniaków; (p. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego ws. szczepień przeciwko COVID-19 – przyp. red.).

Lekarz powinien poinformować pacjentkę, że aktualnie nie ma danych z badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania szczepionek przeciwko COVID-19 u kobiet karmiących piersią i ich dzieci, jednak nie jest to równoznaczne z przeciwwskazaniem do szczepienia. Szczepienie nie wymaga dodatkowej zgody pisemnej od pacjentki, wystarczy podpisanie „Kwestionariusza wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciwko COVID-19”.

Mimo że nie spodziewamy się działań niepożądanych u dziecka karmionego piersią przez matkę szczepioną preparatem mRNA, lekarz ma obowiązek zgłosić taki przypadek zgodnie z aktualną procedurą zgłaszania NOP (p. Jak należy zgłosić podejrzenie lub rozpoznanie NOP po szczepieniu przeciwko COVID-19? – przyp. red.).

Nie zaleca się ukrywania faktu karmienia piersią przez kobiety zgłaszające się do punktu szczepień.

 

Stanowisko podpisali:

 

dr hab. n. o zdr. Aleksandra Wesołowska, Prezes Fundacji Bank Mleka Kobiecego

 

dr n. med. Magdalena Nehring-Gugulska, Dyrektor Centrum Nauki o Laktacji

 

dr hab. n. med. Ernest Kuchar, Prezes Polskiego Towarzystwa Wakcynologii

 

Do szczepienia przeciwko COVID-19 kobiet karmiących piersią pozytywnie odnieśli się również eksperci American College of Obstetricians and Gynecologists (p. Szczepienie przeciwko COVID-19 kobiet w ciąży i karmiących piersią), brytyjskiego Joint Committee on Vaccination and Immunisation (p. Brytyjski JCVI w sprawie szczepienia przeciwko COVID-19 kobiet w ciąży i karmiących piersią) oraz Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego (p. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego ws. szczepień przeciwko COVID-19).

 

Pełna treść stanowiska Fundacji Banku Mleka Kobiecego, Centrum Nauki o Laktacji i Polskiego Towarzystwo Wakcynologii dostępna jest m.in. na stronie internetowej PTW.

 

 

Źródło mp.pl

 

Szczepienia przeciwko Covid w okresie laktacji

Gabinet Ginekologiczny

Jacek Marcinkowski

Gabinet Ginekologiczny

Jacek Marcinkowski

 

tel. +48 509 952 652

POWRÓT